Bli kvitt brunsneglerMed finværet øker fokus på hagen, fine blomsterbed og dyrking av grønnsaker. Samtidig øker også behov for vanning. Og plutselig opplever du invasjon av brunsnegler! Lurer du på hvordan du skal unngå dette? Bekjempelse av brunskogsnegl, også kalt iberiaskogsnegl, brunsnegl eller «mordersnegl», kan være utfordrende. En mild vår og forsommer slik det har vært i år vil kunne skyte fart i økningen av brunskogsnegl. De unge individer overvintrer i din komposthaug eller huller i rundt omkring i hagen. I april/ mai våkner sneglene og begynner å legge egg. Hvert brunskogsnegl produserer i snitt 400 egg. Du kan da fort oppleve at dine hageblomster og kjøkkenhagen blir et sørgelig syn. Brunskogsnegler elsker nemlig sarte blader, felt med grønnsaker og jordbær –til og med din gressplen kan bli et festmåltid for sneglene.

Hvordan bli kvitt brunskogsnegler?

Er du først bli invadert, finnes det ulike måter å bli kvitt sneglene. Sneglegift som Ferramol er et svært effektivt, kjemisk midler mot brunskogsnegle. I tillegg kan du kombinere med en fysisk barriere som gjør det umulig for snegler å ødelegge plantene. Fordelen ved sneglegjerde som holder sneglene borte fra planter, er at det kan gjenbrukes år etter år.

Klikk her for å se hvilke produkter du kan bruke til bekjempelse av brunskogssnegler

Forebyggende tiltak

  • Forebygg ved godt renhold i hagen
  • Fjern råtnende og dødt plantemateriale slik at gjemmesteder som kan samle fukt unngås fjern ugress og ha en kort gressplen
  • Sjekk komposthaugen jevnlig Brunskogsnegle/ brunsnegle kan spre seg gjennom innkjøp/ bytte av planter samt innkjøpt jord
  • Vann kun planter og ikke over et helt felt
  • Vann om morgenen istedenfor om kvelden
  • Bruk sneglegjerde og Ferramol om du først er blitt invadert!