Meny
 • 1-4 Dagers Levering
 • Sikker Betaling
 • Norsk Selskap
 • Betalingsutsettelse

Mudin avløpsåpner, best i test 2016

Mudin avløpsåpner, best i test 2016

mudin avløpsåpner er kåret til best i test av TV2 Hjelper deg 07.04.2016 og anbefalt av rørleggere.

Les mer detaljer om produktet
kr 189,00
ELLER
 • Profesjonelt produkt Brukes i skadedyrsbransjen
 • Grønt produkt Uten bruk av gift
Varenummer: 410069

Lagerstatus: På lager

 • Rask levering
 • Sikker betaling
 • Norsk butikk
 • Kostnadsfri betalingsutsettelse
Detaljer
Produktomtaler

Detaljer

 • Norskprodusert kvalitetsprodukt!
 • Mudin avløpsåpner har en egenvekt på hele 1,6 kg pr. liter så den enkelt kan trenge gjennom vann og åpne opp der det er tett.  
 • Mudin er skånsom mot plast, betong, stålrør, loddinger, rustfritt stål og gummi. pH 14. Den smører rørene og forhindrer rask tiltetting. Dreper illeluktende bakterier og er luktfri.
 • Mudin er ikke klassifiser som ugiftig, og omdannes til salt før den går ut i havet.
 • Løser opp hår, fett, slam m.m.

 

Innhold: 1000 ml.

Aktive stoff:
Kaliumhydroksid 50-80%
Monoetanolamin 1-5%

Fareregler:

 • Farlig ved svelging.
 • Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetsregler:

 • Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
 • VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
 • VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

Produktomtaler

Skriv din egen omtale

Du omtaler: Mudin avløpsåpner, best i test 2016

Hvordan vurderer du dette produktet? *

  1 stjerne 2 stjerner 3 stjerner 4 stjerner 5 stjerner
Rangering
1000 kr igjen til gratis frakt!
0 av 1000