Du ser på: Debresol 10 liter oljebasert insektmiddel

kr 3918.75

Tilgjengelighet 3 på lager (kan restbestilles)

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

5%

Debresol 10 liter oljebasert insektmiddel

kr 3918.75

  • Debresol er et allround oljebasert insektmiddel brukt av skadedyrbransjen i mange år
  • Svært effektivt og med høy «knock-down» effekt
  • Debresol brukes mye mot fluer sammen med vår tåkelegger
  • Debresol er svært lett biologisk nedbrytbar, og etterlater ikke rester av kjemikalier i husdyrrom
  • Debresol blir produsert spesifikt for vårt moderfirma Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS for å ivareta våre krav til gode kvalitetsprodukter

 

Tilgjengelighet 3 på lager (kan restbestilles)

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Varenummer: 410215 Kategorier: , , , , , Stikkord: , , , , , , , ,

Profesjonelt produkt

Brukes i skadedyrbransjen

Anbefalt produkt

Innhold: 10 l.

Faresetning:

H304 – Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H411 – Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger:

P101 – Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn.
P301+P310 – VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER, en lege.
P331 – IKKE framkall brekning.
P405 – Oppbevares innelåst.
P501 – Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak i henhold til nasjonale forskrifter.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

Brosjyre InstruksjonBruksanvisning Debresol

Vekt 8.65 kg
Dimensjoner 23 × 19 × 33 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv