Du ser på: Desinfeksjonsmiddel Pureclean Sanitizer 500 ml

kr 275

Tilgjengelighet 8 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Desinfeksjonsmiddel Pureclean Sanitizer 500 ml

kr 275.00

For desinfeksjon av hender, armer, inventar og overflate. Produktet er tilsatt glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse

 

Tilgjengelighet 8 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Varenummer: 410285 Kategori: Stikkord: , , ,

Profesjonelt produkt

Brukes i skadedyrbransjen

Anbefalt produkt

Innhold:

Etanol – Glycerol – Hydrogenperoksid

  • Dreper virus og bakterier
  • Brukes på hender, armer, inventar og overflater
  • Opprettholder fuktightene i huden
  • Spray funksjon

Faresetninger:
Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Unngå håndtering av tåke/damp/aerosoler.

Ved kontakt med øynene:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et giftinformasjonssenter/en lege ved ubehag. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Til bruk som desinfisering: 
Spray på overflaten eller inventaret, la virke i 30-60 sekunder. Tørk av med ren klut.

Til bruk som håndsprit:
Produktet har et alkoholnivå på 80% vol og ødelegger mikroorganismenes cellemembran med nærmest eksplosiv virkning. Håndspriten angriper virus og bakterier på 2 fronter ved både å gjennomhulle cellemembraner og «slå av» proteiner. Den har en bredt antibakteriell effekt, og mikroorganismer drepes løpet av 10-60 sekunder. Anbefalt virketid er minimum 30 sekunder.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

 

Vekt 0.5 kg
Dimensjoner 3 × 8 × 20 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv