Du ser på: InsektNix kiselgur pulver 100g. mot veggedyr og andre krypende insekter

kr 194

Tilgjengelighet 66 på lager

Brukes ofte med:

Pulverblåser til insektpulvere

En en-hånds operert pulverblåser til finfordeling av Skadedyrshop sine pulverprodukter. Pulverblåseren har en stor åpning for enkel fylling. Fungerer fint til å spre pulver / pudder inn i sprekker og åpninger i grunnmur, bordkledning, gulvsprekker, terskler osv.

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

InsektNix kiselgur pulver 100g. mot veggedyr og andre krypende insekter

kr 194.00

Bekjempelsesmiddel mot skjeggkre, sølvkre, maur, veggedyr og andre krypende insekter. InsektNIX består av et svært finmalt fossilt steinmel.Pulveret fester seg på skadedyrets ytre hudskjelett/vokslag og trekker ut væske. Insektets naturlig beskyttende vokslag ødelegges og skadedyret dør av uttørking.

 

 

 

Tilgjengelighet 66 på lager

Brukes ofte med:

Pulverblåser til insektpulvere

En en-hånds operert pulverblåser til finfordeling av Skadedyrshop sine pulverprodukter. Pulverblåseren har en stor åpning for enkel fylling. Fungerer fint til å spre pulver / pudder inn i sprekker og åpninger i grunnmur, bordkledning, gulvsprekker, terskler osv.

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Kiselgur pulveret inneholder altså ikke insektmidler. derfor kan heller ikke insektene utvikle resistens mot dette produktet. Vi erfarer at kiselgur har god effekt mot Veggedyr som har høy grad av resistens / motstandsdyktighet mot vanlige insektmidler.

 • Langtidsvirkende effekt
 • Insektene kan ikke bli resistente – Rent naturprodukt – 100% kiselgur
 • Uten nervegift
 • Luktfritt
 • Benyttes på utsatte steder, f.eks. i lagerlokaler, på altaner, kjøkkenet, badet, langs husveggene m.m.
 • Bruk:
  Strø en liten mengde InsektNIX (10-20 g/m²) på stedene der skadedyrene forekommer eller langs de stiene skadedyrene benytter seg av, så insektene ikke kan unngå å komme i kontakt med produktet. Spesielt utsatte steder kan være langs kanter og lister, under møbler/bord/skap, mellom steinheller o.l. Avhengig av omfanget på angrepet og antallet individer, fungerer InsektNIX i løpet av 12-96 timer. Vi anbefaler bruk av vår pulverblåser for best distribusjon av pulveret.
  La pulveret ligge i opp til 7 dager. Fjern evt. sjenerende produktrester med støvsuger. Behandlingen gjentas ved behov.Vi advarer mot bruk av pulverpreparater innendørs. Alle pulvere er flyktige, og virvler lett opp i luften. Hvis du oppholder deg rundt dette pulveret kan du risikere å puste inn små mengder. Det vites ikke hvordan kroppen reagerer ved innånding av kiselgur. Vi anbefaler at du viser forsiktighet.

 

Innhold:

100 g.

Aktivt stoff:

Kiselgur 100%

 

Generelle symptomer og virkninger:

 • Produktet kan forårsake irritasjon i øynene ved kontakt gjennom mekanisk påvirkning. Tørrhet/irritasjon i halsen ved svelging.

Førstehjelpstiltak:

 • Innånding: Noen symptomer forventet. Frisk luft og hvile når det er nødvendig.
 • Hudkontakt: Vask huden med såpe og vann.
 • Øyekontakt: Skyll umiddelbart med svak vannstråle eller øyeskyllevann. Ta ut eventuelle kontaktlinser. Unngå å gni øynene. Kontakt lege hvis plagene vedvarer.
 • Svelging: Skyll munnen. Drikk rikelig med vann.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

Vekt 308 g
Dimensjoner 25 × 15 × 10 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv