Du ser på: Mudin avløpsåpner

kr 199

Tilgjengelighet 17 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Mudin avløpsåpner

kr 199.00

mudin avløpsåpner er kåret til best i test av TV2 Hjelper deg 07.04.2016 og anbefalt av rørleggere.

Tilgjengelighet 17 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Varenummer: 410069 Kategorier: , , , , Stikkord: , ,

Profesjonelt produkt

Brukes i skadedyrbransjen

Anbefalt produkt

 • Norskprodusert kvalitetsprodukt!
 • Mudin avløpsåpner har en egenvekt på hele 1,6 kg pr. liter så den enkelt kan trenge gjennom vann og åpne opp der det er tett.
 • Mudin er skånsom mot plast, betong, stålrør, loddinger, rustfritt stål og gummi. pH 14. Den smører rørene og forhindrer rask tiltetting. Dreper illeluktende bakterier og er luktfri.
 • Mudin er ikke klassifiser som ugiftig, og omdannes til salt før den går ut i havet.
 • Løser opp hår, fett, slam m.m.

 

Innhold: 1000 ml.

Aktive stoff:
Kaliumhydroksid 50-80%
Monoetanolamin 1-5%

Fareregler:

 • Farlig ved svelging.
 • Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetsregler:

 • Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
 • VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
 • VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

Vekt 1.7 kg
Dimensjoner 8 × 8 × 27 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv