Du ser på: NOTRAC 8kg rotte og musegift for landbruk og profesjonelle aktører (Krever godkjenning) ``Kan bestilles som restordre`` (Kopi)

kr 1999

Tomt på lager

NOTRAC 8kg rotte og musegift for landbruk og profesjonelle aktører (Krever godkjenning) «Kan bestilles som restordre« (Kopi)

kr 1999.00

Notrac giftåte i blokkform som kan brukes i åtestasjoner for rotter og mus.

  • Kanskje Norges mest solgte profesjonelle rotte og musegift
  • 8kg bøtte med flere hundre 28 grams voksblokker
  • Svært attraktiv formulering for rotter og mus
  • Dreper rotter og mus med kun ett måltid
  • Brukes både i våte og tørre forhold
  • Mange kanter som appellerer gnagetrangen
  • Giftblokkene har hull for sikker festing i Skadedyrshop sine åtestasjoner for rotter og mus
  • Her finner du link til åtestasjoner til å feste feller / lokkeåte og gift mot mus og rotter
  • Antikoagulerende virkestoff med bromadiolon

 

OBS. Produktet er beskyttet med passord og selges kun til autoriserte skadedyrbekjempere og til bønder med egen tilleggsgodkjenning på deres sprøytesertifikat.

KLIKK HER OM MAN HAR PASSORD OG ØNSKER Å KJØPE PRODUKTET!

 

For å kjøpe rotte – musegift og andre beskyttede produkter må man sende en kopi av autorisasjonen/tilleggsgodkjenningen til support@skadedyrshop.no og man vil få passord tilbake som åpner disse produktene for kjøp.

Ta kontakt for mer info.

 

«Produktet kan bestilles som restordre«

 

 

Tomt på lager

Notrac rotte og musegift er en antikoagulant rodenticid som inneholder det aktive stoffet Bromadiolon.

Notrac består av 28 grams blokker med et hull i midten, slik at blokkene enkelt kan festes i våre åtestasjoner.

Notrac består av en attraktiv korn og voksblanding som gjør at den kan brukes i både våte og tørre forhold.

Vi har selv brukt denne giften i mange år, og den har en fantastisk god tiltrekning på gnagere.

De 28 grams blokkene har mange kanter som appellerer til gnagetrangen hos rotter og mus.

 

Innhold:

Bøtte 8kg med 28 grams voksblokker

Faresymbol: GHS08
Piktogram med varselsord: Fare

Kronisk helsefare

Sikkerhetssetninger:

H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
Forsiktighetsmeldinger:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P314: Søk legehjelp ved ubehag.
P501: Innhold/beholder leveres til godkjent fyllplass i henhold til lokale forskrifter.

 

Brosjyre InstruksjonSikkerhetsdatablad

 

 

Vekt 8 kg
Dimensjoner 25 × 25 × 32 cm
Handlekurv