Du ser på: Pelias granulat maurpulver 150g

kr 75

Tilgjengelighet 22 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

60%

Pelias granulat maurpulver 150g

kr 75.00

Dette produktet selges til redusert pris pga. dato. (Prod. dato: juli 2019) Midlet har best effekt inntil 2 år etter prod. dato, men ok etter.

 

Pelias maur og insektmiddel er en granulert åte som kan strøs på maurenes gangveier eller blandes ut i vann for å helle over tuene og ned i gangsystemene.

Benyttes for å forebygge og reduserer problemer med krypende insekter utendørs. Kan også benyttes innendørs, samt på steder hvor andre krypende insekter ferdes eller kan komme inn i huset.
Maurpulveret er produsert for vår moderbedrift for å tilfredsstille våre krav til virksomme og profesjonelle produkter.

Innhold:

  • 150g granulat for strøing eller utvanning.
  • ved utvanning: 20g løses i 1 liter vann

Tilgjengelighet 22 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Bruksanvisning:

  • Pulveret strøs på maurstiene eller der insekter beveger seg, slik at de kommer i kontakt med middelet og tar det med seg.
  • Ved vanning løses 20 gram i 1 liter vann.

Aktivt stoff:

Permetrin – Pyretrin

Faresetning:

H410 – Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger:

P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 – Unngå utslipp til miljøet.
P501 – Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak i henhold til nasjonale forskrifter.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

 

Vekt 184 g
Dimensjoner 6 × 6 × 13 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv