Du ser på: Pelias musestopp tettepasta mot mus og rotter 250g.

kr 238

Tomt på lager

Pelias musestopp tettepasta mot mus og rotter 250g.

kr 238.00

Pelias Mousestop er en myk tetningsmasse til bruk i sprekker og åpninger mot mus og rotter

Produktet er utviklet for vårt moderselskap Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS, slik at det tilfredsstiller våre krav til profesjonelle produkter.

Produkt:
Pasta, for tetting av hull, spesielt utviklet for å motstå gnagere. Påføres med fugepistol/skjelettpistol

Sammensetning:
Blanding av vegetabilske oljer, fyllstoffer og isoporperler.

Pakning:
250 gram patron

Tomt på lager

Bruk:

  • Påføringsflaten må være ren og tørr.
  • MouseStop patronen skal plasseres i en skjelettfugepistol.
  • Påføres i minimum 10 mm tykkelse.
  • Ved større sprekker, se vår side for sikring av hus
  • En glatt overflate kan oppnås ved å anvende en våt spalettkniv.
  • Flekker må rengjøres umiddelbart med et tørt håndkle eller et håndkle dyppet i terpentin.
  • Ikke bruk MouseStop i nærheten av varmekilder som varmerør og åpen ild.

Brannhemmende:
MouseStop er ikke et brannhemmende produkt. Hvis det er krav til brannvern tiltak, kan MouseStop dekkes med et brannhemmende belegg. Påfør brannhemmende belegg etter at MouseStop har tørket noen dager.

Rengjøring av utstyr:
Utstyr kan rengjøres med terpentin.

Sikkerhetssetninger:
S 1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S 25 Unngå kontakt med øynene.
S 36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller / ansiktsskjerm.

 

Generelt:

Produktinformasjon og råd gitt på denne etikett er gitt etter beste overbevisning, basert på forskningsarbeid og erfaring. Da ikke alle tilfeller er like og på grunn av variasjoner i bruksforhold og materialer som brukes, gis det ingen garanti med hensyn til resultatene. I tvilstilfeller anbefaler vi at brukeren kan foreta en prøvebehandling først, eller kontakte vår tekniske
avdeling.

 

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

Vekt 298 g
Dimensjoner 5 × 6 × 23 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv