Du ser på: Power permetrin insektspray med sprøyterør 500ml

kr 139

Tilgjengelighet 507 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Power permetrin insektspray med sprøyterør 500ml

kr 139.00 inkl.mva

Power permetrin insektspray er en kraftig universal insektsspray til bruk mot alle typer av insekter. Sprayen kommer med et tynt sprøyterør, slik at man enklere kan presisjons-spraye direkte inn i sprekker, gulvlister, taklister, dørterskler, og andre stedet der skadedyrene oppholder seg.

 

 

Tilgjengelighet 507 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

  • Power permetrin har rask og effektiv virkning.
  • I vepsebol kan man stikke sprøyterøret inn i bolets åpning, samt andre steder på bolet.
  • Fungerer godt mot alle typer av insekter, som veps, pelsbiller, fluer, edderkopper, sølvkre, kakerlakker, veggedyr (bedbugs), møll, biller, og alle typer av maur – jordmaur / sukkermaur, stokkmaur.
  • For innendørs og utendørs bruk. Ved innendørs bruk bør produktet testes ut på underlaget et sted som ikke er synlig i tilfelle det setter merker el. som det kan gjøre på et originalt parkett gulv, ubehandlet trevirke el.
  • Inneholder insektmiddelet permetrin og Tetrametrin I & II Innhold: 500 ml
  • Vi anbefaler vårt «pistolgrep» for insektspray. Meget behagelig grep for alle dine spraybokser

  Innhold: 500 ml.

  Aktive stoffer:

  Permetrin 9,5 g/kg.

  Tetrametrin 3,8 g/kg.

  Fareregler:

  • Ekstremt brannfarlig aerosol.
  • Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  • Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  • Inneholder Permetrin. Kan gi en allergisk reaksjon.

  Sikkerhetsregler:

  • Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  • Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
  • Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
  • Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  • Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122°F.

 

Safety data sheetSikkerhetsdatablad

 

FlammableEnvironmental hazard

 

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Enhver som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse, men som kan føre til ønsket resultat.

 

Vekt 0.563 kg
Dimensjoner 6 × 6 × 24 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv