Du ser på: Talon Soft XT 300g. Rotte/musegift (Krever godkjenning) (Kopi)

kr 248.75

Tomt på lager

Talon Soft XT 300g. Rotte/musegift (Krever godkjenning) (Kopi)

kr 248.75

Beskrivelse:

En effektiv pasta til bekjempelse av mus og rotter. Pastaens unike sammensetning gjør den meget attraktiv for gnagerne.

Leveres i tuber a 300 gram som passer i en vanlig fugepistol. Talon soft XT er også effektiv mot gnagere som er resistente ovenfor mildere rottemidler.

Virkestoff: Brodifacoum (0,0025%)

 

OBS. Produktet er beskyttet med passord og selges kun til autoriserte skadedyrbekjempere og til bønder med egen tilleggsgodkjenning på deres sprøytesertifikat.

KLIKK HER OM MAN HAR PASSORD OG ØNSKER Å KJØPE PRODUKTET!

 

For å kjøpe rotte – musegift og andre beskyttede produkter må man sende en kopi av autorisasjonen/tilleggsgodkjenningen til support@skadedyrshop.no og man vil få passord tilbake som åpner disse produktene for kjøp.

Ta kontakt for mer info.

Tomt på lager

Varenummer: 429979 Kategorier: , ,

Profesjonelt produkt

Brukes i skadedyrbransjen

Anbefalt produkt

Talon Soft XT 300g Velsmakende og effektiv pasta på tube. Legges enkelt ut med standard fugepistol. Kostnadseffektiv og tidsbesparende. Virkestoff er Brodifacoum.

Kostnadseffektiv gift da det kun trengs en liten mating før musen/rotten dør. Den er også effektiv mot antikoagulerende-resistente mus/rotter. Den forholder seg velsmakende for mus og rotter i en hel mengde med temperaturer og omgivelser, og det gjør den utmerket til sensitive områder, som mat-prosessering og lagrings-områder.

Lett å ta med seg og påføre, da produktet kommer i en tube i 300g-posjoner.

Produktet inneholder brodifacoum, som virker raskere og i mindre porsjoner enn produkter med bromadiolone. Med produkter med bromadiolone må det ofte inntas flere ganger før død inntreffer, mens dette ikke er et behov med produkter med brodifacoum. Her trengs det bare en liten dose med dette stoffet før mus og rotter dør. Døden inntreffer raskere enn ved andre midler.

 

Brosjyre InstruksjonSikkerhetsdatablad

 

Kronisk helsefare

Varselord : Advarsel
Faresetninger : H373 Kan forårsaker organskader(blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering.

 

Forsiktighetsregler:
Bruk produktet forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil om bruk av produktet, ta kontakt med Skadedyrshop for råd og veiledning.

 

Les alltid etikett/bruksanvisning på produktet godt før bruk.

Handlekurv