Du ser på: Trinol Myggservietter 8 stk.

kr 75

Trinol Myggservietter 8 stk.

kr 75.00

Myggservietter mot mygg og flått

 

 

  • Beskytter mot vanlig mygg i 6 timer
  • Beskytter mot tropisk mygg i 2 timer
  • Beskytter mot flått i 7 timer

 

Aktiv substans: Lcaridin

Brannfare

Helsefare

Faresetninger: H226 Brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

 

 

 

 

 

 

Vekt 67 g
Dimensjoner 8 × 4 × 10 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv