Du ser på: 8 stk. Temus musegift i 50g giftstasjon (tot.400 g)

kr 992 kr 872

8 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

12%

8 stk. Temus musegift i 50g giftstasjon (tot.400 g)

kr 872.00 inkl.mva

Ferdig fylte en-gangs åtestasjoner med Temus gift-pasta. Åtestasjonene er i klar plast, slik at det er enkelt å følge med på om det har vært mus på besøk. Åten i stasjonene er nytt og svært effektivt.

 

TEMUS 50g musegift i åtestasjon × 8

Ferdig fylt en-gangs åtestasjon med Temus gift-pasta til innendørs bruk. Åtestasjonen er i klar plast, slik at det er enkelt å følge med på om det har vært mus på besøk. Åtet i fellen er nytt og svært effektivt. PS. Det er ikke lenger tillatt å kjøpe / selge rottegift.

70 på lager

8 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

  • 8 åtestasjoner med 50 gram gift hver
  • Avliver opptil 30 mus pr. boks
  • Lukket – hygienisk og sikker
  • Tåler fukt og alle temperaturer
  • Gjennomsiktig boks, enkelt å se om musene har spist åtet

 

 

Giften fungerer utmerket mot mus, men på grunn av nasjonale regler så er det ikke lov til å selge denne type musegift til forbruker i løsvekt. Derfor selger vi den ferdig plassert i åtestasjon. Musegift er kun lovlig å bruke til bekjempelse av mus innendørs.

Hvordan bekjemper profesjonelle skadedyrfirmaer rotter og mus med bruk av gift: Dette er et stort lerret å bleke, men på generelt grunnlag, så bør du finne ut hvor rotter og mus beveger seg, for deretter å plasser åtestasjonene mest mulig direkte på stiene. På en typisk enebolig pleier vi minimum å sette ut en giftstasjon per side av huset utvendig. Hvis huset hat vinkler, settes vi gjerne en åtestasjon for hver vinkel. Dette for å få full effekt av giftutleggingen. Innvendig er vi mer selektive med utlegg i forhold hvor vi ser aktivitet. Det bør gjøres et arbeid med å sikre bygget. Se våre produkter for sikring av hus.

Bekjempelse av mus og rotter kan være komplisert. Du kan uforpliktende ringe Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS hvis du vurderer bistand til å bli kvitt rotter og mus. Gå til websiden www.pelias.no

Størrelse åtestasjon: Ca. 12cm X 9,5 x 5 cm

 

Innhold:

50g. pr. boks

Aktive stoffer:

Difethialone – 0,0025 vekt%

Fareregler:

  • Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
  • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

Stoffblandinger:

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Difetialon CAS-nr.: 104653-34-1
Indeksnr.: 607-717-00-3
Acute Tox. 1;
H300,H310,H330;
STOT RE 1; H372;
Aquatic Acute 1; H400;
Aquatic Chronic 1; H410;
M-faktor 100;
Repr. 1B; H360D;
0,0025 %

 

 

 

Vekt 0.952 kg
Dimensjoner 37 × 33 × 60 cm

TEMUS 50g musegift i åtestasjon

Vekt 119 g
Dimensjoner 13 × 4.5 × 10 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv