Du ser på: 2 stk. Pelias granulat maurmiddel 150g - Boks nr. 2 får du til halv pris - BESTSELGER

kr 112.5

Tilgjengelighet 108 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

50%

2 stk. Pelias granulat maurmiddel 150g – Boks nr. 2 får du til halv pris – BESTSELGER

kr 112.50

DETTE PRODUKTET VIL FÅ REDUSERT PRIS FRA OG MED 1. JULI GRUNNET DATO.
Produktet har utløpsdato i august 2024, men fungerer fint i lang tid etter dette. Den kan helt fint brukes ut denne sesongen, og neste sommer. 

Pelias maur og insektmiddel er en granulert åte som kan strøs på maurenes gangveier eller blandes ut i vann for å helle over tuene og ned i gangsystemene.

Benyttes for å forebygge og reduserer problemer med krypende insekter utendørs. Kan også benyttes innendørs, samt på steder hvor andre krypende insekter ferdes eller kan komme inn i huset.
Maurpulveret er produsert for vår moderbedrift for å tilfredsstille våre krav til virksomme og profesjonelle produkter.

Innhold:

  • 2 x 150g granulat for strøing eller utvanning.
  • ved utvanning: 20g løses i 1 liter vann

Tilgjengelighet 108 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Bruksanvisning:

  • Pulveret strøs på maurstiene eller der insekter beveger seg, slik at de kommer i kontakt med middelet og tar det med seg.
  • Ved vanning løses 20 gram i 1 liter vann.

Aktivt stoff:

Permetrin – Pyretrin

Faresetning:

H410 – Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger:

P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 – Unngå utslipp til miljøet.
P501 – Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak i henhold til nasjonale forskrifter.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

 

Vekt 368 g
Dimensjoner 12 × 12 × 26 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv