Du ser på: SWIRR mauråte

kr 119

Tilgjengelighet 78 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

SWIRR mauråte

kr 119.00

Maurgift: Åte som maurene tar med tilbake til tua og dreper tua fra innsiden.
Tuben inneholder nok åte til 60-70 utlegninger. Inneholder 25g

Bekjempelse av maur: Se lengre ned på siden

 

 

Tilgjengelighet 78 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

  • Dette er en sukkerholdig åte, og er hovedsaklig ment mot sukkermaur, eller Jordmaur som det egentlig heter.
  • Stokkmaur (store burgunderrøde til svarte maur) kan kanskje også gå på dette maurmiddelet.
  • Skogsmaur (de rødlige som bygger maurtuer ute i skogen) vil ikke ta denne maurgiften. 
  • Når det gjelder Faraomaur, er det en viss sannsynlighet for at de også vil ta maurmiddelet. Bekjempelse av faraomaur er ikke enkelt, og vi anbefaler bruk av et profesjonelt firma, slik som vårt moderselskap Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS for bekjempelse av dette. 
  • Produktet anbefales i kombinasjon med vår Pinpoint åtestasjon til mauråte.

Bekjempelse av maur: 
Dette produktet er særlig effektivt om vinter og tidlig vår før maurene trekker ut. På disse tidene av året kommer maurene seg ikke ut, og har maurene lite tilgang på mat. Hvis du opplever maur inne på disse årstidene, kan det nærmest sees som et bevis for at de bor inne i konstruksjonen av bygget. Ute ville maurene ligget i dvale.
Gjerne lever de i nærheten av en varmekilde. Under varmekabler og i sålen under bygget er det ofte brukt isopor produkter. Maur elsker å bo i slike materialer. Mer info lenger ned på siden.

Legg små dråper åte med jevne mellomrom der du ser maur. Bruk våre refill åtestasjoner / maurfelle for sikker utplassering. Innendørs er mauråte aller mest effektivt dersom du først bruker litt tid på å finne ut hvor maurstien går, og legger åte så nærme som mulig inngangen til tua. Det er gjerne et sted ved gulvlist eller annen sprekk i vegg. Legg gjerne flere dråper og fyll på ny maurgift etter omtrent 1 uke.

Vi bruker dette pruduktet mye i vårt moderselskap Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS, men stort sett alltid i kombinasjon med andre produkter og metoder. Effekten av maurgift kan begrense seg avhengig av mange faktorer, og i praksis så virker dessverre ikke dette alltid som ønsket, og problemene fortsetter.

Du kan lese mer om maur ved å se på vår store skadedyrguide. Den finner du i hovedmenyen øverst på websiden.

Har du behov for profesjonell bistand, så anbefaler vi at du tar en gratis og uforpliktende samtale med vårt moderselskap Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS på telefon 33 33 00 00 eller gå til vår webside for bistand mot maur: www.pelias.no

 

Innhold: 25 g.

Stoffblandinger: Acetamiprid 0,1%

Sikkerhetsregler:

  • Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.
  • Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig.
  • Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

 

Stoffblandinger Swirr mauråte:

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Acetamiprid CAS-nr.: 160430-64-8 Xn; R22, R51/53
Acute tox. 4; H302
Aquatic Chronic 3; H412
0,1 %

 

Vekt 40 g
Dimensjoner 2 × 2 × 10 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv