Du ser på: Trinol vanningsmiddel mot maur og maurtuer, 150 gram

kr 159

Tilgjengelighet 39 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

11%

Trinol vanningsmiddel mot maur og maurtuer, 150 gram

kr 159.00

Middel mot maur som blandes ut i vann. Dette er et veldig bra maurmiddel til bruk ute for å fjerne sukkermaur langs kanter, langs grunnmur, under heller osv. Trinol vanningsmiddel fungerer også til fjerning av maurtuer som er etablert av maurarten skogsmaur. Dette er også et egnet middel mot stokkmaur utendørs. Råd om bli hvordan bli kvitt maur lenger ned på siden.

 

Tilgjengelighet 39 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

 • Nok til inntil ca. 5,5 blandinger
 • Esken består av 1 pose med `pulver` og 1 stk. måleskje
 • Rør ut 27g. `pulver` (tilsvarer en hel måleskje) med 10l. vann
 • Dosen økes til 54g. `pulver` med 10l. vann mot mer motstandsdyktige insekter
 • For mer info. se forpakning

 

Nedenfor finner du en del informasjon om bekjempelse og råd og tips om maur. Ønsker du mer informasjon om ulike produkter og middel mot maur kan du lese her.

Kantsprøyting / sperrebelte:
Tidligere pleide vi i skadedyrbransjen å «kantsprøyte» mot maur. Det vil si at vi tok en sprøytekanne, fylte den opp med maurmiddel, og satte igang sprøyting langs alle tenkelige kanter og sprekker. En slik behandling er ment å sperre maurene vekk fra bygningsmassen, og ta livet av maur som passerer sperrebeltet. I praksis blir maurmiddelet raskt utvannet og effekten forsvinner. Kanskje tar du livet av noen maur, men dronningen vil fortsatt leve i beste velgående nede i selve tua. Metoden lite effektiv og det blir dyrt. Det finnes få fordeler med å bruke denne metoden til bekjempelse av maur. I dag bør dette arbeidet foregå annerlesdes, med tanke på bruk av maurgift, miljøet og kostnader.

Punktsprøyting:
I dag utfører seriøse skadedyrfirmaer dette arbeidet på en mer miljøvennlig, mer effektiv og ikke minst rimeligere måte. Dette krever at du bruker litt mer tid til å inspisere etter maur. Vil du seriøst drepe maur, skal du følge med på hvor maurene beveger seg, følge etter dem og på den måten avsløre hvor maurtua med dronningen er. Trinol maurvanningsmiddel kan brukes mot utvendige tuer av jordmaur, stokkmaur og skogsmaur, eitermaur og andre maurarter som lever ute rundt bygningene.

Sukkermaur / jordmaur:
Veldig ofte vil du finne maurtuen etter sukkermaur / jordmaur langs grunnmuren, under heller og kantseiner.

Stokkmaur:
Stokkmaurtua med stokkmaur dronningen kan leve på de samme stedene som svart jordmaur / sukkermaur, men sitter ofte i bakken langs trerøtter. Stokkmaur sitter også ofte i stubber.

Skogsmaur – Hvordan fjerne maurtue av skogsmaur?
Skogsmaurene er den arten som bygger de typiske maurtuene ute i skogen. Disse tuene kan bli ekstremt store, og maurene kryper over alt i terrenget. I slike tilfeller kan det forsvares at vi bekjemper maurtua. Det du må vite, er at tua kan være like stor under bakken, som over bakken. maurdronningen må tas, og den sitter gjerne helt i bunnen av tua.

Profesjonell fjerning av maurtue:
Det vi gjør i vår søsterbedrift Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS er at vi først behandler overflaten av tua, samt rundt tua. Dette for å roe ned maurene og for å ta de som forsøker å stikke av. Deretter graver og sprøyter vi lagvis nedover, inntil vi finner eggene. Der er det viktig å være nøye, da maurdronning gjerne sitter der. Følg med på tua over noen dager, og gjenta om nødvendig. Det tar mange års kunnskap og erfaring for å bli effektiv og vite hvordan bli kvitt maurtue.

 

Innhold: 150g.

Fareregler:

 • Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetsregler:

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
 • Unngå utslipp til miljøet.
 • Vask grundig etter bruk.
 • VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

Aktivstoff: Tetrametrin

HelsefareKronisk helsefareMiljøfare

Faresetninger:

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk

Den som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat.

 

Vekt 307 g
Dimensjoner 5 × 10 × 16 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv