Du ser på: Pelias granulat maurmiddel 150g

kr 170.1

Tilgjengelighet 2048 på lager

Et godt tilbud...

2 stk. Pelias granulat maurmiddel 150g - Boks nr. 2 får du til halv pris - BESTSELGER

Pelias maur og insektmiddel er en granulert åte som kan strøs på maurenes gangveier eller blandes ut i vann for å helle over tuene og ned i gangsystemene.

Benyttes for å forebygge og reduserer problemer med krypende insekter utendørs. Kan også benyttes innendørs, samt på steder hvor andre krypende insekter ferdes eller kan komme inn i huset.
Maurpulveret er produsert for vår moderbedrift for å tilfredsstille våre krav til virksomme og profesjonelle produkter.

Innhold:

  • 2 x 150g granulat for strøing eller utvanning.
  • ved utvanning: 20g løses i 1 liter vann

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

10%

Pelias granulat maurmiddel 150g

kr 170.10

Pelias maur og insektmiddel er en granulert åte som kan strøs på maurenes gangveier eller blandes ut i vann for å helle over tuene og ned i gangsystemene.

Benyttes for å forebygge og reduserer problemer med krypende insekter utendørs. Kan også benyttes innendørs, samt på steder hvor andre krypende insekter ferdes eller kan komme inn i huset.
Maurpulveret er produsert for vår moderbedrift for å tilfredsstille våre krav til virksomme og profesjonelle produkter.

Innhold:

  • 150g granulat for strøing eller utvanning.
  • ved utvanning: 20g løses i 1 liter vann

Tilgjengelighet 2048 på lager

Et godt tilbud...

2 stk. Pelias granulat maurmiddel 150g - Boks nr. 2 får du til halv pris - BESTSELGER

Pelias maur og insektmiddel er en granulert åte som kan strøs på maurenes gangveier eller blandes ut i vann for å helle over tuene og ned i gangsystemene.

Benyttes for å forebygge og reduserer problemer med krypende insekter utendørs. Kan også benyttes innendørs, samt på steder hvor andre krypende insekter ferdes eller kan komme inn i huset.
Maurpulveret er produsert for vår moderbedrift for å tilfredsstille våre krav til virksomme og profesjonelle produkter.

Innhold:

  • 2 x 150g granulat for strøing eller utvanning.
  • ved utvanning: 20g løses i 1 liter vann

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Bruksanvisning:

  • Pulveret strøs på maurstiene eller der insekter beveger seg, slik at de kommer i kontakt med middelet og tar det med seg.
  • Ved vanning løses 20 gram i 1 liter vann.

Aktivt stoff:

Permetrin – Pyretrin

Faresetning:

H410 – Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger:

P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 – Unngå utslipp til miljøet.
P501 – Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak i henhold til nasjonale forskrifter.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

 

Vekt 184 g
Dimensjoner 6 × 6 × 13 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv