Du ser på: Pelias universal insektmiddel 600ml med sprøyterør `SUPERTILBUD`

kr 112.5

Tilgjengelighet 19 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

61%

Pelias universal insektmiddel 600ml med sprøyterør `SUPERTILBUD`

kr 112.50 inkl.mva

Kraftig universalspray utviklet for vårt moderselskap Pelias Norsk Skadedyrkontroll AS for å tilfredsstille våre profesjonalitetskrav.

 

SUPERTILBUD!

Vi har et parti med kort best før dato (september 2023). Derfor selges et begrenset antall til sterkt redusert pris. PUI er et typisk best før men god etter produkt.

Dette gjør vi av miljøhensyn slik at vi ikke trenger å kaste/destruere dem.

 

  • Middel mot maur, veps, fluer, mygg, kakerlakker og andre insekter.
  • Langt presisjonsrør som kan stikkes inn i sprekker, kriker og kroker.
  • Langtidseffekt på ca. 7 uker.
  • Benyttes til innendørs eller utendørs bruk.
  • Dusjes på steder der insektene beveger seg. Gjenta behandling ved behov.
  • Mengde: 600ml

Tilgjengelighet 19 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Faresetning:

H222 – Ekstremt brannfarlig aerosol
H229 – Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming
H410 – Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Sikkerhetssetninger:

P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn
P210 – Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt
P251 – Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk
P410+P412 – Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F
P501 – Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak i henhold til nasjonale forskrifter.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

Vekt 491 g
Dimensjoner 7 × 7 × 28 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv