Du ser på: Turbo-jet insektspray med jetdyse 750 g.

kr 206

Tilgjengelighet 4 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Turbo-jet insektspray med jetdyse 750 g.

kr 206.00

Turbo-jet er fremstilt spesielt for bruk i fjøs og stall, men kan også benyttes i andre større rom. Boksen er utstyrt med en JET-forstøverdyse, som gir en fin forstøving samtidig som den har god rekkevidde. Svært effektiv på alle flyvende insekter. Uunnværlig i fjøs og stall. Drøy i bruk, kort tids spraying, 5 sek. per 30 m3 rom.

 

Tilgjengelighet 4 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Innhold: 1000 ml.

Aktivt stoff:
Piperonylbutoksid 1-5% vgt/vgt
Pyretrin l & Pyretrin ll

Fareregler:

  • Ekstremt brannfarlig aerosol.
  • Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  • Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetsregler:

  • Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  • Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
  • Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
  • Unngå utslipp til miljøet.
  • Samle opp spill.
  • Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C/122°F.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

 

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Enhver som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse, men som kan føre til ønsket resultat.

Vekt 0.733 kg
Dimensjoner 6 × 6 × 34 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv