Du ser på: Husvask (1L), tilsatt sopp og algefjerner, gir 20L

kr 169

Tilgjengelighet 4 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Husvask (1L), tilsatt sopp og algefjerner, gir 20L

kr 169.00

Husvask gir effektiv og skånsom rengjøring av malte og umalte flater. Husvask er tilsatt sopp og algefjerner.

Tilgjengelighet 4 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Varenummer: 410068 Kategorier: , Stikkord: , , ,

Profesjonelt produkt

Brukes i skadedyrbransjen

Anbefalt produkt

 • Norskprodusert kvalitetsprodukt!
 • UTEN FOSFAT
 • Husvask er hurtigvirkende, og kan spyles av like etter påføring
 • Husvask kan tørke uten å skade glass og malte flater.
 • Inneholder sopp og algefjerner
 • Ikke nødvendig nødvendig med bearbeiding med kost eller børste.
 • Ta med vår 2L trykksprøyte til påføring av insektmidlene.

 

Bruksanvisning:
Bland HUSVASK 1:20 (1 liter husvask og 20 liter vann). Ved spesielt skitne overflater, bland 1:10. Påføres med lavtrykksprøyte på tørr vegg.&nbsp

Begynn påføringen nederst og avslutt oppe. Begynn spylingen oppe, og spyl nedover. Det anbefales ikke å rengjøre i for stor bredde, når det arbeides fra stige. Forsøk å unngå at Husvask tørker før avspyling. Unngå vask i solskinn.

 • Konsentrasjon fra 1:10 – 1:50
 • Vær forsiktig med høytrykkspyler. Vann kan komme bak trepanel

Innhold: 1 l.

 Aktive stoff:

 • 5-10% Fettalkoholetoksylat
 • 1-5% Monoethanolamin
 • 0-1% Kaliumhydroksyd
 • 0-1% Natriumalkyldimethylbenzylammoniumklorid

Fareregler:

 • Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetsregler:

 • Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
 • VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

 

 

 

Vekt 1.2 kg
Dimensjoner 9 × 9 × 21 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv