Du ser på: Kirk Oljepermetrin Insektmiddel 750 ml

kr 339

Tilgjengelighet 5 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Kirk Oljepermetrin Insektmiddel 750 ml

kr 339.00

Dette produktet er krutt. Insektmiddelet er oljebasert, langtidsvirkende og gir en høy øyeblikkelig drepende effekt og god langtidsvirkende effekt. Fint å bruke dirkete på skadedyrene, tuene, bolene osv, der du ønsker øyeblikkelig virkning.

 

Tilgjengelighet 5 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Oljepermetrin kan brukes mot absolutt alle typer av insekter som for eksempel direkte på stokkmaursamfunn, skogsmaurtuer og andre maur, fluer, kakerlakker, veggedyr, sølvkre, biller, lopper, edderkopper osv. Fungerer også som maurmiddel ute på maurtuer. Insektmiddelet fungerer godt utendørs i kombinasjon med maurvanningsmiddel.

 

Planter tåler middelet dårlig og det er giftig for vannlevende organismer. Sørg derfor for å dekke til og/eller skru av luftpumpe på akvarier ved bruk.

  • Til utendørs og innendørsbruk
  • Flasken inneholder 750 ml
  • Rekker til ca. 40 kvadratmeter

Innhold: 750 ml.

Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette 97,8 %, Piperonylbutoksid 0,95 %, mfenoksybenzyl-
3-(2,2-diklorvinyl)-2,2-dimetylcyklopropankarboksylat 0,95 %, Tetrametrin 0,3 %, Permetrin 0,95%

Fareregler:

  • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  • Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetsregler:

  • Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  • IKKE framkall brekning.
  • VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege.
  • Oppbevares innelåst.

 

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

Vekt 0.681 kg
Dimensjoner 10 × 5 × 30 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv