Du ser på: Nippon vepsebolskum 300ml. til bruk mot vepsebol, maur og andre insekter.

kr 199

Tilgjengelighet 10 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Nippon vepsebolskum 300ml. til bruk mot vepsebol, maur og andre insekter.

kr 199.00

Kraftig spray med over 3m. rekkevidde. Bolet skal fuktes grundig av skummet. Veps i bolet dør, og lukten vil holde andre veps borte.

Vi har lagt dette vepsebolskum produktet under flere kategorier, da det i tilfeller kan brukes til å skumme igjen sprekker og åpninger hvor maur, veggedyr og andre insekter kryper. Da vil insektene få dette på seg når de forsøker å passere.

 

 

 

 

 

Tilgjengelighet 10 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

Varenummer: 410270 Kategorier: , , , , , , , , Stikkord: , , ,

Profesjonelt produkt

Brukes i skadedyrbransjen

Anbefalt produkt

 

Hvordan bli kvitt vepsebol

 

Vepsebolskum er et effektivt produkt som kan brukes både på synlige og skjulte vepsebol. Du kan stå på over 3m. avstand og spraye direkte mot bol eller sprekk der du ser veps fly ut og inn. Har du et synlig vepsebol, er det en fordel om du får sprayet inn i åpningen. Hvis bolet er skjult sprayer du rikelig inn i sprekk, men se også om de har andre alternative utganger. Spray også inn i de andre åpningene. Det er en fordel å behandle vepsebol enten sent på kvelden eller tidlig på morgenen. Da er vepsen minst aktiv.

 

Hvis du ønsker å beskytte deg mot vepsen, finnes det flere alternativer. Her i skadedyrshop tilbyr vi lange kjemikaliehansker, som beskytter hendene, vepsedrakt / birøkterjakke (overkropp) Det er mulig at vi legger ut heldekkende vepsedrakt / birøkterdrakt i butikken senere.  I tillegg kan du for eksempel beskytte deg med regntøy.

 

Boksen inneholder nok middel til 2-3 behandlinger.

Innhold: 300 ml.

Aktive stoffer:

 • Permetrin 0,28%
 • Tetrametrin 0,11%

 

Fareregler:

 • Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • Inneholder Permetrin. Kan gi en allergisk reaksjon.

Sikkerhetsregler:

 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
 • Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
 • Unngå utslipp til miljøet.
 • Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

 

BrannfarligMiljøfare

Faresetninger:

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Bruk Biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Enhver som gjennomfører skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse, men som kan føre til ønsket resultat.

 

 

Vekt 380 g
Dimensjoner 5 × 5 × 23 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv