Du ser på: Trinol 810 insektmiddel (BIO insektmiddel) 700 ml

kr 279

Tilgjengelighet 1 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

26%

Trinol 810 insektmiddel (BIO insektmiddel) 700 ml

kr 279.00

Vi har et parti med best før dato 12/23 som vi selger til redusert pris. Produktet er et typisk best før men ok etter produkt.

 

Et velkjentkjent produkt, etterspurt av mange. Dette produktet er krutt.

Trinol Bio er oljebasert, og gir en høy øyeblikkelig drepende effekt og god langtidvirkendeseffekt.

Tilgjengelighet 1 på lager

Rask levering

Sikker betaling med Svea

Norsk butikk

 • Fint å bruke dirkete på skadedyrene, tuene, bolene osv, der du ønsker øyeblikkelig virkning.
 • Produktet kan brukes mot absolutt alle typer av insekter som for eksempel direkte på stokkmaursamfunn, skogsmaurtuer og andre maur, fluer, kakerlakker, veggedyr, sølvkre, biller, lopper, edderkopper osv.
 • Fungerer også som maurmiddel ute på maurtuer.
 • Trinol 810 maurmiddel fungerer godt utendørs i kombinasjon med Trinol maurvanningsmiddel.
 • Til utendørs og innendørsbruk
 • Rekker til ca. 35 kvadratmeter

Planter tåler middelet dårlig og det er giftig for vannlevende organismer. Sørg derfor for å dekke til og/eller skru av luftpumpe på akvarier ved bruk.

Innhold: 700 ml.

Stoffblandinger:
Pyrethrin l og Pyrethrin ll 0,3%
Permetrin 0,99%
Piperonylbutoxid 1,5%
Kulbrinte C12-C16 50-80%

Fareregler:

 • Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • Meget giftig for liv i vann.
 • Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetsregler:

 • Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
 • IKKE framkall brekning.
 • Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.

SikkerhetsdatabladSikkerhetsdatablad

 

Vekt 0.79 kg
Dimensjoner 5 × 11 × 27 cm

Du liker kanskje også…

Handlekurv