SkogmaurSkade på bygninger

Når maur slår seg til inne i hus, har de enten kommet inn gjennom hull i konstruksjonen eller de er fraktet inn som blindpassasjerer i bagasje eller med andre gjenstander. Maur kan naturligvis også forville seg inn i hus, og vil forsvinne igjen like fort som de kom. Men får du inn "feil type" maur, er det viktig å ta affære så raskt som mulig.

Maur som lager reir inne i vegger, gjør skade på treverk og isolasjon. Det er viktig å forstå at hverken sukkermaur, stokkmaur, brun jordmaur eller andre typer av maur spiser treverk. Rester etter ødeleggelsene kan blant annet finnes langs gulvlister eller i hauger nær reiret.

 

Skade for mennesker/husdyr

Maur som beveger seg mye rundt inne i hus kan bære smitte med seg fra sted til sted. Risikoen for smittespredning er størst på sykehus, sykehjem og lignende institusjoner.

En del maur kan stikke eller bite, og det kan være til dels svært ubehagelig.

I tillegg til å gjøre direkte skade, kan maurplage i eller rundt huset gå ut over trivselen til mennesker og dyr som bor der.

 

Bekjempelse av maur

Hvis det kryr av maur inne i huset, eller du finner klare tegn på ødeleggelse, bør du sette i verk tiltak for å bekjempe maur. Har du bare en mistanke å gå etter, er det en god idé å starte med å finne ut hvilken art mauren tilhører. Hvilken strategi man velger i forbindelse med bekjempelse, varierer fra art til art og etter skadeomfang, miljøforhold osv.

Noen vanlige virkemidler for å bli kvitt maur som skadedyr:

  • Finne ut hvor reiret er, ødelegge det og ta livet av dronningen

  • Finne ut hvilke matkilder maurene har og fjerne eller blokkere tilgangen til disse

  • Legge ut forgiftet åte

Eller kombinasjon av alle de tre nevnte.

 

Metoder for bekjempelse av maur

Kantsprøyting / sperrebelte:

Tidligere pleide vi i skadedyrbransjen å "kantsprøyte" mot maur. Det vil si at vi tok en sprøytekanne, fylte den opp med maurmiddel, og satte igang sprøyting langs alle tenkelige kanter og sprekker. En slik behandling er ment å sperre maurene vekk fra bygningsmassen, og ta livet av maur som passerer sperrebeltet. I praksis blir maurmiddelet raskt utvannet og effekten forsvinner. Kanskje tar du livet av noen maur, men dronningen vil fortsatt leve i beste velgående nede i selve tua. Metoden lite effektiv og det blir dyrt. Det finnes få fordeler med å bruke denne metoden til bekjempelse av maur. I dag bør dette arbeidet foregå annerledes, med tanke på bruk av maurgift, miljøet og kostnader.

Punktsprøyting:

I dag utfører seriøse skadedyrfirmaer dette arbeidet på en mer miljøvennlig, mer effektiv og ikke minst rimeligere måte. Dette krever at du bruker litt mer tid til å inspisere etter maur. Vil du seriøst drepe maur, skal du følge med på hvor maurene beveger seg, følge etter dem og på den måten avsløre hvor maurtua med dronningen er. Denne metoden innebærer at du klarer å lokalisere maurtua, og dronningen. Du må tilføre insektmidler direkte på tua ved å åpne opp der de sitter, eller på annen måte få tilført insektmidlene - aller helst direkte der dronningen befinner seg.

Mauråte /maurgift

Hvis du ikke vet hvor tua er, må forsøke å plassere forgiftet åte på alle tenkelige steder hvor maurene ferdes. Målet er at de bringer åten tilbake til dronning og larver. Du bør fore maurene i lang tid. Denne metoden er indirekte, og det er vanskelig å se om du har oppnådd godt resultat. Sannsynligvis blir du nødt til å vente til neste sommer og se om maur dukker opp på nytt.

 

Hvordan bekjempe de ulike artene av maur

Bekjempe og bli kvitt sukkermaur / jordmaur

Veldig ofte vil du finne maurtuen etter sukkermaur / jordmaur langs grunnmuren, under heller og kantsteiner. Svart jordmaur lever i hager og bygger reder langs grunnmur, under steiner og heller. Et samfunn startes av en enkelt dronning, som svermer fra en eksisterende koloni. Tilgang på mat er vanligvis årsaken når svart jordmaur etablerer reir inne i bygninger. Den kan bygge reir i råteskadet treverk eller i isolasjon, for eksempel under baderomsgulv.

Svart jordmaur spiser søt mat og finner lett frem til alt som er søtt. Ved hjelp av luktspor danner de maurstier, som raskt tas i bruk av travle maur. Utendørs er den viktigste matkilden bladlusekskrementer (honningdugg fra bladlus) og litt smådyr. Innendørs tar de for seg av all søt mat.Ved etablering av reir innendørs kan svart jordmaur gjøre skade på isolasjon og allerede råteskadet treverk.

 

Hvis du opplever maur innendørs om vinteren / tidlig vår, kan du se på dette som et sikkert tegn på at maurene faktisk lever inne i husets konstruksjon. Utendørs ville maurene vært i dvale. Det faktum at maurene ikke klarer å komme seg ut i naturen kan du bruke mot dem. Derfor er det lurt å foreta bekjempelse av sukkermaur / jordmaur (det samme gjelder for stokkmaur) også innendørs om vinteren / tidlig vår. Du vil ofte oppleve at maurene "forsvinner" om sommeren. Dette er ikke fordi maurene blir borte, eller flytter ut, men fordi temperaturen utendørs blir korrekt slik at maurene kan gå ut for å finne mat.

I enkleste form kan sukkermaur / jordmaur bekjempes med maurlokkeboks / maurfelle. Lokkeboksene plasseres nærmest mulig på stiene der maurene beveger seg. Maurene er ment å frakte produktet ned til tua der hvor dronningen sitter. Teoretisk skal da maurtua bli utryddet fra innsiden. Aktuelle produkter for maurlokkeboks er Maxforce Quantum maurlokkeboks og Pinpoint åtestasjon 7 maurfelle som ofte brukes i kombinasjon med Swirr mauråte / maurgift. Men hvis du virkelig vil gå grundig til verks og bli kvitt sukkermaur vil vi på det sterkeste anbefale en komplett pakke for bekjempelse av sukkermaur både utendørs og innendørs.Bekjempe og bli kvitt stokkmaur:

Stokkmaurtua med stokkmaur dronningen kan leve på de samme stedene som svart jordmaur / sukkermaur, men sitter ofte i bakken langs trerøtter. Stokkmaur holder også ofte til i stubber. Bekjempelse av stokkmaur i huset kan være komplisert. Det viktigste er å finne ut hvor maurtua/ene er, for så å finne beste måten du kan angripe den mest mulig direkte på med insektmidler. Bruk av åte mot stokkmaur fungerer best om vinteren / våren før de har mulighet til å finne mat ute. Normalt anbefaler vi bruk av profesjonelle, hvis stokkmaur sitter i bygningskonstruksjonen. Hvis du forsøker selv, så vær nøye med å være rask når du bekjemper selve stokkmaurtua innendørs. Dette fordi de lett blir uroet, og stikker av. Det kan anbefales å bruke Trinol 810 maurmiddel til dette, alternativt i kombinasjon med Superpermetrin insektspray.

 

Utvendig sitter stokkmaurtua ofte i bakken langs trerøtter og i stubber. I tillegg er det vanlig at du finner den langs grunnmuren, under heller og kantsteiner. Vær nøye med å inspisere nøye på alle disse stedene. Bruk et vanningsmiddel for å bekjempe maurtue så direkte inn i tua som mulig.

 

Skogsmaur - Hvordan fjerne maurtue av skogsmaur?

Skogsmaurene er den arten som bygger de typiske maurtuene ute i skogen. Disse tuene kan bli ekstremt store, og maurene kryper over alt i terrenget. I slike tilfeller kan det forsvares at vi bekjemper maurtua. Det du må vite, er at tua kan være like stor under bakken, som over bakken. maurdronningen må tas, og den sitter gjerne helt i bunnen av tua. Det hender at skogmaur velger å bygge tue i hulrom, isolasjon og lignende i huset. Tuene forsvinner ikke av seg selv, og må tas vekk. Dette er sannsynligvis en jobb for et skadedyrfirma.


Vi anbefaler Trinol innsektsmiddel som maurmiddel for utendørsbruk - gjerne i kombinasjon med Trinol vanningsmiddel mot maur og maurtuer.